Dokumenty KMD

FORMULARZE DOKUMENTÓW - WYJAZD W RAMACH KRÓTKOTERMINOWEJ MOBILNOŚCI DOKTORANTÓW (praktyka / staż SMP)

 

1. ZGŁOSZENIE I KWALIFIKACJA W UCZELNI MACIERZYSTEJ - wniosek wyjazdowy SMP-KMD (format:  docx, rozmiar:  65 kB)
 (format:  docx, rozmiar:  65 kB)

Kompletny wniosek wyjazdowy należy złożyć w terminie i w sposób wskazany w harmonogramie naboru i zasadach kwalifikacji

 

Do wniosku należy dołączyć uzgodniony program praktyki / stażu (Learning Agreement for Traineeship) lub pisemne potwierdzenie przyjęcia na praktykę wydane przez instytucję przyjmującą.

 

2. USTALENIE INDYWIDUALNEGO PROGRAMU PRAKTYKI / STAŻU - formularz Learning Agreement for Traineeship (format:  docx, rozmiar:  86 kB)

Część Before Mobility uzgadniana jest przed podpisaniem indywidualnej umowy stypendialnej z ZUT

Część During Mobility wypełniana jest w trakcie pobytu tylko wówczas, gdy program wymaga uzasadnionej, koniecznej zmiany.

Przydatne informacje:

Kod Erasmusa ZUT: PL SZCZECI02

Contact Person: Koordynator Wydziałowy (dotyczy studiów doktoranckich) / Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Responsible person: Kierownik studiów doktoranckich / Dyrektor Szkoły Doktorskiej, wymagany również podpis promotora

 

3. ZAŚWIADCZENIE O ZREALIZOWANIU PRAKTYKI - formularz LAT After Mobility (format:  docx, rozmiar:  82 kB)

Zaświadczenie stanowi podstawę rozliczenia finansowego stypendium (data rozpoczęcia i zakończenia mobilności fizycznej) oraz potwierdzenie uzyskania określonych efektów uczenia się.