Mobilność krótkoterminowa - programy mieszane

NOWE DZIAŁANIE FAZY 2021-2027

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz zdecydować się na długoterminowy wyjazd na studia (minimum semestr), w grę wchodzi opcja wyjazdu krótkoterminowego (5-30 dni) POD WARUNKIEM, że wyjazd taki realizowany jest w ramach mieszanego programu kształcenia (program hybrydowy, czyli część zajęć on-line, część zajęć stacjonarnie w zagranicznej uczelni przyjmującej). Oba komponenty (on-line i on-site) są obowiązkowe, nie możesz skorzystać jedynie z samego wyjazdu. Całość mieszanego programu kształcenia musi dać minimum 3 ECTS, a Twój wydział macierzysty musi zdeklarować możliwość uznania uzyskanych efektów uczenia się - jest to warunkiem wypłacenia stypendium na mobilność krótkoterminową Programu ERASMUS+.


JAK MAM TAKI PROGRAM ZNALEŹĆ?

Opcje są dwie:

  • BIP - Twój wydział macierzysty uczestniczy jako partner w intensywnym kursie mieszanym BIP (Blended Intensive Programme)
  • oferta uczelni partnerskich - wiele uczelni proponuje kursy hybrydowe nazywane często szkołami letnimi czy zimowymi, w tym wypadku zwróć uwagę, czy dana uczelnia jest partnerem ZUT (zawarta umowa dwustronna Programu ERASMUS+ - w razie wątpliwości pytaj Koordynatora Wydziałowego) oraz czy proponowany program kształcenia spełnia wymogi erasmusowe (minimum 3 ECTS, minimum, minimum 5 dni zajęć stacjonarnych w uczelni zagranicznej). Wydział macierzysty musi potwierdzić gotowość uznania efektów uczenia się uzyskanych w wyniku pozytywnego ukończenia kursu - skonsultuj proponowany program zajęć (musisz dotrzeć do jego opisu) z właściwym Prodziekanem ds. Studenckich.