Stawki KMD

STAWKI WPARCIA INDYWIDUALNEGO  - KRÓTKOTERMINOWA MOBILNOŚĆ DOKTORANTÓW (praktyka / staż SMP)

W zależności od statusu zakwalifikowanych kandydatów stypendium na realizację wyjazdu w ramach krótkoterminowej mobilności doktorantów może obejmować następujące komponenty, stawki podano poniżej:

 • wsparcie indywidualne - dotyczy wszystkich wyjazdów
 • dodatek do wsparcia indywidualnego dla osób z mniejszymi szansami - dotyczy osób żyjących z niepełnosprawnością lub z nabytym prawem do stypendium socjalnego
 • ryczałt na koszty podróży dla osób z mniejszymi szansami - dotyczy osób żyjących z niepełnosprawnością lub z nabytym prawem do stypendium socjalnego
 • dodatek GREEN TRAVEL ryczałt (50 euro + wsparcie na maksymalnie 4 dni podróży) - dotyczy osób niespełniających definicji osób z mniejszymi szansami, które złożyły deklarację podróżowania niskoemisyjnymi środkami transportu (autobus, pociąg, rower, carpooling) i przedstawiły dokumenty podróży  (np. bilety) do wglądu
 • dodatek GREEN TRAVEL PFO dla osób z mniejszymi szansami (określona stawka + wparcie na maksymalnie 4 dni podróży) - dotyczy osób żyjących z niepełnosprawnością lub z nabytym prawem do stypendium socjalnego, które złożyły deklarację podróżowania niskoemisyjnymi środkami transportu i przedstawiły dokumenty podróży do wglądu

 

Osoby żyjące z niepełnosprawnością mogą ponadto wnioskować o dofinansowanie dodatkowych kosztów powiązanych z potrzebami wynikającymi bezpośrednio z niepełnosprawności, które nie są standardowymi kosztami podróży i utrzymania za granicą, nie są finansowane z innych źródeł oraz są niezbędne do realizacji wyjazdu - osoby zainteresowane dofinansowaniem proszone są o kontakt z Działem Mobilności Międzynarodowej.

 Wyjazdy realizowane aktualnie finansowane są w ramach projektu KA131_2023, dla którego przyjęto stawki jak poniżej:

WSPARCIE INDYWIDUALNE - dotyczy wszystkich wyjazdów

 • 79 euro/dzień - dla wyjazdów trwających od 5 do 14 dni łącznie
 • 56 euro/dzień - dla wyjazdów trwających od 15 do 30 dni łącznie

 

DODATEK DO WSPARCIA INDYWIDUALNEGO - dotyczy osób z mniejszymi szansami (osoby żyjące z niepełnosprawnością lub z nabytym prawem do stypendium socjalnego)

 • 100 euro/wyjazd - dla wyjazdów trwających od 5 do 14 dni łącznie
 • 150 euro/wyjazd - dla wyjazdów trwających od 15 do 30 dni łącznie

 

RYCZAŁT NA KOSZTY PODRÓŻY - dotyczy osób z mniejszymi szansami (osoby żyjące z niepełnosprawnością lub z nabytym prawem do stypendium socjalnego)

Ryczałt na koszty podróży naliczany jest na podstawie kalkulatora odległości w następujący sposób:

 • pomiędzy 10 a 99 km - 23 euro
 • pomiędzy 100 a 499 km - 180 euro
 • pomiędzy 500 a 1999 km - 275 euro
 • pomiędzy 2000 a 2999 km - 7999 euro

DODATEK "GREEN TRAVEL" PFO dla osób z mniejszymi szansami (osoby żyjące z niepełnosprawnością lub z nabytym prawem do stypendium socjalnego)

Dodatek "green travel" PFO dla osób z mniejszymi szansami, które złożyły deklarację podróżowania niskoemisyjnymi środkami transportu (autobus, pociąg, rower, carpooling) i przedstawiły dokumenty podróży do wglądu obejmuje poniższy ryczałt green travel PFO oraz wparcie indywidualne ma maksymalnie 4 dni podróży (uzależnione od deklaracji przebiegu podróży)

Ryczałt "green travel" PFO dla osób z mniejszymi szansami naliczany jest na podstawie kalkulatora odległości w następujący sposób:

 • pomiędzy 10 a 99 km - 0 euro
 • pomiędzy 100 a 499 km - 210 euro
 • pomiędzy 500 a 1999 km - 320 euro
 • pomiędzy 2000 a 2999 km - 410 euro