ECHE

KARTA ERASMUSA DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (ECHE)

Posiadanie Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE) jest warunkiem udziału uczelni w programie Erasmus - bez karty uczelnia nie może wnioskować o fundusze na realizację działań programu.

Karta ECHE jest potwierdzeniem spełnienia standardów jakościowych wymaganych przy organizacji mobilności studentów i pracowników uczelni oraz realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych. 

Karta ECHE 2021-2027 dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (format:  pdf, rozmiar:  1,26 MB)

Karta ECHE 2014-2020 dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  (format:  pdf, rozmiar:  642 kB)