O NAS

Kilka słów o zespole Erasmus+...

Nasz zespół wspiera studentów i pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w obszarze mobilności międzynarodowej w ramach programu stypendialnego ERASMUS+.

Prowadzimy sprawy związane z:

  • promocją programu Erasmus+ wśród społeczności akademickiej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (studenci, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji)
  • organizacją wydarzeń promujących Program
  • obsługą administracyjną międzynarodowych umów instytucjonalnych stanowiących podstawę mobilności w ramach programu Erasmus+

 

A także:

  • prowadzimy rekrutację na zagraniczne studia i praktyki zawodowe (studenci, doktoranci)
  • prowadzimy rekrutację na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe (nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji)
  • współpracujemy z organizacją Erasmus Student Network
  • wspieramy pobyty studentów ZUT w Szczecinie w uczelniach partnerskich i instytucjach zagranicznych
  • prowadzimy obsługę formalno-finansową wyjazdów zagranicznych pracowników, uczestników studiów doktoranckich i studentów ZUT
  • koordynujemy wnioskowanie i rozliczanie środków na wypłaty stypendiów dla studentów i pracowników w ramach projektów mobilnościowych programu Erasmus+
  • współpracujemy z pełnomocnikami dziekana ds. dydaktycznej współpracy międzynarodowej (tzw. koordynatorzy wydziałowi Erasmus+)

 

Jesteśmy na Facebook: Erasmus+ / ZUT w Szczecinie

Jesteśmy na Instagramie: erasmuszutwszczecinie

Kontakt i dane teleadresowe