Kontakt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dział Mobilności Międzynarodowej

ul. Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin

parter, pokój 15 i 16
e-mail: international@zut.edu.pl
godziny pracy: 8.00 - 15.00

godziny przyjmowania studentów: 10:00 - 13:00

Pracownicy Działu Mobilności Międzynarodowej - program Erasmus+

Agata BRUSKA
Koordynator Erasmus+, wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe pracowników

(+48 91) 449 47 80
international@zut.edu.pl

 

Katarzyna STAWNA
studenci wyjeżdżający
(+48 91) 449 47 80
international@zut.edu.pl

 

Agata JUDZIŃSKA-KŁODAWSKA
studenci przyjeżdżający
(+48 91) 449 42 05
incoming@zut.edu.pl