Jak aplikować o wyjazd na studia?

ZŁOŻENIE WNIOSKU WYJAZDOWEGO NA STUDIA W UCZELNI MACIERZYSTEJ

 

KROK 1:

Przed złożeniem wniosku wyjazdowego skonsultuj wybór uczelni zagranicznej i jej ofertę zajęć z właściwym  koordynatorem wydziałowym. Wybierz uczelnie partnerską, do której chcesz wyjechać z puli swojego wydziału macierzystego (upewnij się, czy umowa zawarta z daną uczelnią obejmuje Twój kierunek studiów)

KROK 2:
W trakcie trwania naboru zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

 
JAK TO ZROBIĆ?
  • Wejdź na stronę https://irk.zut.edu.pl/pl
  • Kliknij "Utwórz konto” (w prawym górnym rogu).
  • Przeczytaj i zaakceptuj „Klauzulę informacyjną”, a następnie naciśnij „Kontynuuj”.
  • Wpisz adres e-mail i stwórz hasło do konta. Link aktywacyjny zostanie wysłany na wskazany adres e-mail.
  • Uzupełnij dane osobowe, w zakładce „Moje konto”.
  • Wejdź w zakładkę "Rekrutacja" i wybierz "Erasmus+ wyjazdy na studia ".
  • Zapoznaj się z kryteriami porównania i wciśnij „Zapisz się”.
  • Wejdź w "Moje konto", następnie "zgłoszenia rekrutacyjne" i wypełnij swój wniosek.

 

CO BĘDZIE POTRZEBNE PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKU?

Średnia ważona ocen za ostatni ukończony semestr

wynik egzaminu B2 ZUT kończącego lektorat językowy na pierwszym stopniu studiów (jeśli był już zdawany)

zdjęcie / skan zewnętrznego certyfikatu językowego zwalniającego z egzaminu B2 ZUT (jeśli posiadasz)

 

Problemy? Wątpliwości? Skontaktuj się z Działem Mobilności Międzynarodowej international@zut.edu.pl