Dokumenty

DOKUMENTY - WYJAZDY NA PRAKTYKĘ

 

Krok 1.  Zgłoszenie i kwalifikacja na wyjazd w uczelni macierzystej

UWAGA: Warunkiem złożenia wniosku jest dołączenie do karty zgłoszeniowej potwierdzenia przyjęcia na praktykę w powyższym formacie lub training agreement zaakceptowanego przez stronę przyjmującą - patrz poniżej

 

Krok 2. Przygotowanie Learning agreement for traineeship (TA - training agreement)

Learning agreement for traineeship (TA) wg wzoru obowiązującego w programie Erasmus+ obejmuje kilka części (przed wyjazdem, w trakcie pobytu, po zakończeniu mobilności, instrukcje). Przed wyjazdem, aby podpisać indywidualną umowę na wyjazd, należy wypełnić tylko część 1.

Część 1. Learning agreement for traineship (TA) - before mobility - proponowany program praktyki

Część 2. Learning agreement for traineeship - during mobility - ewentualne zmiany do proponowanego programu praktyki

Część 3. Learning agreement for traineeship - after mobility  - po zakończeniu pobytu - zaświadczenie potwierdzające zrealizowanie praktyki

Przewodnik - jak prawidłowo wypełnić TA - 2020

 

Materiały dodatkowe: