Rozliczenie wyjazdu

Po powrocie z wyjazdu pracownik zobowiązany jest rozliczyć wyjazd poprzez złożenie w Dziale Mobilności Międzynarodowej, następujących dokumentów:

  • zaświadczenia o pobycie określającego datę rozpoczęcia i zakończenia pobytu w instytucji przyjmującej zgodnie z indywidualną umową finansową - przykładowa treść zaświadczenia (format:  doc, rozmiar:  46 KB)

 

  UWAGA:
Data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza, niż data zakończenia pobytu.
Zaświadczenie nie powinno obejmować dat podróży (jeśli przypadała poza pierwszym i ostatnim dniem pobytu), jedynie rzeczywisty okres pobytu w instytucji przyjmującej.

 

  • ankiety w systemie elektronicznym Mobility Tool - wezwanie do złożenia ankiety generowane jest automatycznie przez system MT po terminie zakończenia wyjazdu (wskazanym w indywidualnej umowie finansowej) i wysyłane na adres elektroniczny Beneficjenta
  • sprawozdania opisowego w dowolnej formie - sprawozdania publikowane będą w mediach uczelniach oraz posłużą upowszechnianiu wyników
  • pokwitowania odbioru wypłaty gotówkowej (dotyczy stypendiów wypłacanych w kasach Santander Bank Polska S.A.)