Stawki

 

STAWKI WPARCIA INDYWIDUALNEGO (STUDIA)

Stawki stypendialne obowiązujące w Polsce zostały określone przez Narodową Agencję w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Są one sztywne, tj.  Uczelnia nie może wypłacić stawki niższej ani jej zwiększyć (nawet w sytuacji, gdy niezagospodarowała wszystkich środków finansowych).

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ podzielone zostały na grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do danej grupy.

 

UWAGA: 

Osoby, które nabyły prawo do stypendium socjalnego przed złożeniem wniosku wyjazdowego oraz osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności proszone są o upewnienie się, czy przysługuje im dodatkowe dofinansowanie.

 

WYJAZDY NA STUDIA (SMS) - kraje programu (KA103)

STAWKI STYPENDIUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

KRAJE NALEŻĄCE DO GRUPYSTAWKA MIESIĘCZNA
GRUPA 1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania520 EUR
GRUPA 2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy500 EUR
GRUPA 3Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry450 EUR

 

 

WYJAZDY NA STUDIA (SMS) - kraje programu (KA103)

 ROK AKADEMICKI 2018/2019 oraz 2019/2020
KRAJE NALEŻĄCE DO DANEJ GRUPY

STAWKA MIESIĘCZNA

GRUPA 1         Dania, Finlandia, Irlandia,  Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania500 EUR
GRUPA 2Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy450 EUR
GRUPA 3Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia (FYROM), Rumunia,  Serbia (od 2019/2020), Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja400 EUR

 

UWAGA:

W roku akademickim 2019/2020 wyjazdy na studia finansowane są maksymalnie do 300 dni (10 miesięcy). Wyjazdy osób z nabytym prawem do stypendium socjalnego finansowane będą maksymalnie do 180 dni (6 miesięcy).

 

UWAGA: 

Ostateczna wysokość przysługującego stypendium ustalana jest na podstawie zaświadczenia o pobycie przedstawionego po zakończeniu studiów za granicą oraz wartości wyliczanej dla danego pobytu przez kalkulator Mobility Tool+