Stawki

 

STAWKI WPARCIA INDYWIDUALNEGO (STUDIA)

Stawki stypendialne obowiązujące w Polsce zostały określone przez Narodową Agencję w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Są one sztywne, tj.  Uczelnia nie może wypłacić stawki niższej ani jej zwiększyć (nawet w sytuacji, gdy nie zagospodarowała wszystkich środków finansowych).

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ podzielone zostały na grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do danej grupy.

 

UWAGA: 

UWAGA: Osoby, które mają nabyte prawo do stypendium socjalnego lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (na dzień sporządzenia protokołu z kwalifikacji)  uprawnione są do dodatkowego finansowania w wysokości 250 euro / miesiąc.

 

Osoby podróżujące ekologicznymi środkami transportu (pociąg, autorka/bus, wspólny przejazd samochodem) uprawnione są do jednorazowego dodatku Green Travel w wysokości 50 euro oraz otrzymania stypendium na utrzymanie na maksymalnie 4 dni podróży.

WYJAZDY NA STUDIA (SMS) - kraje programu (KA131)

 

STAWKI STYPENDIUM obowiązujące dla wyjazdów realizowanych w ramach projektu KA131_2022 (rok akademicki 2023/2024)

 

KRAJE NALEŻĄCE DO GRUPYSTAWKA MIESIĘCZNA
GRUPA 1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania520 EUR
GRUPA 2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy520 EUR
GRUPA 3Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry450 EUR

Osoby podróżujące ekologicznym środkiem transportu (pociąg, autokar, wspólny przejazd samochodem) uprawnione są do otrzymania jednorazowego dodatku "green travel" w wysokości 50 euro / wyjazd.

UWAGA:

W ramach projektu KA131_2022 (rok akademicki 2023/2024) wyjazdy na studia finansowane są maksymalnie do 300 dni (10 miesięcy).

 

 

 

UWAGA: 
Ostateczna wysokość przysługującego stypendium ustalana jest na podstawie zaświadczenia o pobycie przedstawionego po zakończeniu studiów za granicą oraz wartości wyliczanej dla danego pobytu przez kalkulator wbudowany w narzędzie sprawozdawcze Beneficiary Module.