Stawki

 

STAWKI WPARCIA INDYWIDUALNEGO (STUDIA)

Stawki stypendialne obowiązujące w Polsce zostały określone przez Narodową Agencję w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Są one sztywne, tj.  Uczelnia nie może wypłacić stawki niższej ani jej zwiększyć (nawet w sytuacji, gdy niezagospodarowała wszystkich środków finansowych).

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ podzielone zostały na grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do danej grupy.

 

UWAGA: 

Osoby, które nabyły prawo do stypendium socjalnego przed złożeniem wniosku wyjazdowego oraz osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności proszone są o upewnienie się, czy przysługuje im dodatkowe dofinansowanie.

 

WYJAZDY NA STUDIA (SMS) - kraje programu (KA103)

 

STAWKI STYPENDIUM obowiązujące dla wyjazdów realizowanych w ramach projektu KA131_2021 (rok akademicki 2022/2023)

 

KRAJE NALEŻĄCE DO GRUPYSTAWKA MIESIĘCZNA
GRUPA 1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania520 EUR
GRUPA 2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy520 EUR
GRUPA 3Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry450 EUR

Osoby podróżujące ekologicznym środkiem transportu (pociąg, autokar, wspólny przejazd samochodem) uprawnione są do otrzymania jednorazowego dodatku "green travel" w wysokości 50 euro / wyjazd.

UWAGA:

W ramach projektu KA131_2021 (rok akademicki 2022/2023) wyjazdy na studia finansowane są maksymalnie do 300 dni (10 miesięcy).

 

 

STAWKI STYPENDIUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 i 2021/2022 (wyjazdy realizowane w ramach projektu KA103_2020 (umowa 2020-1-PL01-KA103-078074)

 

KRAJE NALEŻĄCE DO GRUPYSTAWKA MIESIĘCZNA
GRUPA 1 Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania520 EUR
GRUPA 2 Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy500 EUR
GRUPA 3Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry450 EUR

 

UWAGA:

W roku akademickim 2020/2021 wyjazdy na studia finansowane są maksymalnie do 300 dni (10 miesięcy). Wyjazdy osób z nabytym prawem do stypendium socjalnego finansowane będą maksymalnie do 180 dni (6 miesięcy).

 

UWAGA: 
Ostateczna wysokość przysługującego stypendium ustalana jest na podstawie zaświadczenia o pobycie przedstawionego po zakończeniu studiów za granicą oraz wartości wyliczanej dla danego pobytu przez kalkulator Mobility Tool+ (format:  xlsx, rozmiar:  33 KB).