Oferta programu Erasmus+

Program Erasmus+ 2014 - 2020 Szkolnictwo Wyższe umożliwia:

STUDENTOM:

 

ABSOLWENTOM:

 

NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM:

  • wyjazdy w celu zrealizowania pobytów dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej, w tym w tzw. krajach partnerskich

 

PRACOWNIKOM UCZELNI:

  • wyjazdy szkoleniowe w celu podnoszenia kwalifikacji kluczowych dla procesu internacjonalizacji kształcenia

 

UCZELNIOM:

szeroko pojęte umiędzynarodowienie studiów i kształcenia poprzez:

  • zaproszenie wykładowców i specjalistów z przedsiębiorstw, instytucji i organizacji do poprowadzenia cyklu zajęć dydaktycznych dla swoich studentów,
  • udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych, których celem jest wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w szkolnictwie wyższym   (np. modernizacja oferty dydaktycznej, opracowanie programu wspólnych studiów, podnoszenie jakości kształcenia) - Partnerstwa Strategiczne
  • udział w międzynarodowych projektach wspierających współpracę uczelni i przedsiębiorstw - Sojusze na rzecz wiedzy
  • udział w międzynarodowych projektach realizowanych we współpracy z uczelniami spoza UE
  • zwiększanie zatrudnialności absolwentów
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników
  • promocję swojej oferty w kraju i za granicą

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

Strona Narodowej Agencji programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe

Europejska strona programu Erasmus+


Koordynator Uczelniany w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie:

Agata Bruska, Dział Mobilności Międzynarodowej