Oferta programu Erasmus+

Program Erasmus+ (sektor Szkolnictwo Wyższe) umożliwia:

STUDENTOM S1, S2 i S3:

 

ABSOLWENTOM S1, S2 I S3:

 • wyjazdy na praktyki / staże do zagranicznego przedsiębiorstwa (wniosek składany na ostatnim roku studiów),

 

NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM:

 • wyjazdy w celu zrealizowania pobytów dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej, w tym w tzw. krajach partnerskich

 

PRACOWNIKOM UCZELNI:

 • wyjazdy szkoleniowe w celu podnoszenia kwalifikacji kluczowych dla procesu internacjonalizacji kształcenia

 

UCZELNIOM:

szeroko pojęte umiędzynarodowienie studiów i kształcenia poprzez:

 • wymianę studentów i pracowników z krajami Programu oraz krajami partnerskimi (regiony poza Europą)
 • zaproszenie wykładowców i specjalistów z przedsiębiorstw, instytucji i organizacji do poprowadzenia cyklu zajęć dydaktycznych dla swoich studentów,
 • udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych, których celem jest wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w szkolnictwie wyższym   (np. modernizacja oferty dydaktycznej, opracowanie programu wspólnych studiów, podnoszenie jakości kształcenia) - Partnerstwa Strategiczne
 • udział w międzynarodowych projektach wspierających współpracę uczelni i przedsiębiorstw - Sojusze na rzecz wiedzy
 • udział w międzynarodowych projektach realizowanych we współpracy z uczelniami spoza UE
 • zwiększanie zatrudnialności absolwentów
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników
 • promocję swojej oferty w kraju i za granicą

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

Strona Narodowej Agencji programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe

Europejska strona programu Erasmus+


Koordynator Uczelniany w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie:

Agata Bruska, Dział Mobilności Międzynarodowej