Oferta programu Erasmus+

Program Erasmus+ (sektor Szkolnictwo Wyższe) umożliwia członkom społeczności Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie:

STUDENTOM I, II i III stopnia studiów:

  • wyjazdy na studia częściowe (semestr lub 2 semestry) do zagranicznej uczelni partnerskiej (wyjazd niemożliwy w trakcie urlopu dziekańskiego)
  • wyjazdy na długoterminowe praktyki / staże zawodowe (minimum 60 dni) realizowane w zagranicznym przedsiębiorstwie zlokalizowanym w kraju uczestniczących w Programie Erasmus+ (wyjazd niemożliwy w trakcie urlopu dziekańskiego)
  • udział w mieszanych kursach intensywnych (połączenie kształcenia on-line z krótkoterminową mobilnością trwającą 5-30 dni, minimum 3 ECTS)
  • umiędzynarodowienie "w domu", w tym poprzez kontakt z zagranicznymi studentami i wykładowcami - dołącz do Erasmus Student Network Szczecin
  • nabycie kompetencji i umiejętności cenionych na rynku pracy, rozwój osobisty

 

dodatkowo STUDENTOM III stopnia studiów:

  • wyjazdy na krótkoterminowe praktyki / staże zawodowe (5-30 dni) realizowane w zagranicznym przedsiębiorstwie / instytucji branżowej  zlokalizowanym w krajach uczestniczących w Programie Erasmus+ (wyjazd niemożliwy w trakcie urlopu)

 

ABSOLWENTOM I, II i III stopnia studiów:

  • wyjazdy na długoterminowe praktyki / staże zawodowe  (minimum 60 dni) do zagranicznego przedsiębiorstwa zlokalizowanego w krajach uczestniczących w Programie (wniosek wyjazdowy składany na ostatnim roku studiów, nie ma możliwości złożenia wniosku po egzaminie końcowym),

 

NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM:

  • wyjazdy w celu zrealizowania pobytów dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej, w tym w tzw. krajach partnerskich (wyjazd niemożliwy w trakcie urlopu)

 

PRACOWNIKOM UCZELNI:

  • wyjazdy szkoleniowe w celu podnoszenia kwalifikacji kluczowych dla procesu internacjonalizacji kształcenia (zgodne z celami Programu Erasmus+ oraz instytucjonalnej Deklaracji Polityki Erasmusa) realizowane w krajach uczestniczących w Programie (wyjazd niemożliwy w trakcie urlopu)

 

UCZELNI:

szeroko pojęte umiędzynarodowienie studiów i kształcenia oraz budowę potencjału instytucjonalnego (w tym systematyczny rozwój zasobów ludzkich) poprzez:

 

Osoby / jednostki zainteresowane ofertą Programu Erasmus (Akcja KA1 - projekty mobilności, Akcja KA2 - projekty współpracy) proszone są o kontakt z Działem Mobilności Międzynarodowej.

Koordynator Uczelniany w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie:

Agata Bruska, Dział Mobilności Międzynarodowej

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

Strona Narodowej Agencji programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe

Europejska strona programu Erasmus+