Oferta programu Erasmus+

Program Erasmus+ (sektor Szkolnictwo Wyższe) umożliwia:

STUDENTOM S1, S2 i S3:

 

dodatkowo STUDENTOM S3:

  • wyjazdy na krótkoterminowe praktyki / staże zawodowe (5-30 dni) do zagranicznego przedsiębiorstwa / instytucji branżowej  zlokalizowanego w krajach uczestniczących w Programie Erasmus+ wyjazd niemożliwy w trakcie urlopu)

 

ABSOLWENTOM S1, S2 I S3:

  • wyjazdy na długoterminowe praktyki / staże zawodowe do zagranicznego przedsiębiorstwa zlokalizowanego w krajach uczestniczących w Programie (wniosek składany na ostatnim roku studiów),

 

NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM:

  • wyjazdy w celu zrealizowania pobytów dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej, w tym w tzw. krajach partnerskich

 

PRACOWNIKOM UCZELNI:

  • wyjazdy szkoleniowe w celu podnoszenia kwalifikacji kluczowych dla procesu internacjonalizacji kształcenia realizowane w krajach uczestniczących w Programie

 

UCZELNIOM:

szeroko pojęte umiędzynarodowienie studiów i kształcenia oraz budowę potencjału instytucjonalnego (w tym systematyczny rozwój zasobów ludzkich) poprzez:

 

WIĘCEJ INFORMACJI:

Strona Narodowej Agencji programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe

Europejska strona programu Erasmus+


Koordynator Uczelniany w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie:

Agata Bruska, Dział Mobilności Międzynarodowej