Wyjazdy stypendialne dla studentów i doktorantów

Program Erasmus+ 2021 - 2027 Szkolnictwo Wyższe umożliwia:

 

STUDENTOM S1, S2 i S3:

  • wyjazdy na studia (semestr lub 2 semestry) do zagranicznej uczelni partnerskiej, w tym w tzw. krajach partnerskich (wyjazd niemożliwy w trakcie urlopu dziekańskiego)
  • wyjazdy na długoterminowe praktyki / staże zawodowe (minimum 60 dni) realizowane w zagranicznym przedsiębiorstwie zlokalizowanym w kraju uczestniczących w Programie Erasmus+ (wyjazd niemożliwy w trakcie urlopu dziekańskiego)
  • udział w mieszanych kursach intensywnych (połączenie kształcenia on-line z krótkoterminową mobilnością trwającą 5-30 dni, minimum 3 ECTS)
  • internacjonalizację "w domu",  w tym kontakt z zagranicznymi studentami i wykładowcami - dołącz do Erasmus Student Network Szczecin
  • nabycie kompetencji i umiejętności cenionych na rynku pracy, rozwój osobisty

 

dodatkowo STUDENTOM S3:

  • wyjazdy na krótkoterminowe praktyki / staże zawodowe (5-30 dni) realizowane w zagranicznym przedsiębiorstwie / instytucji branżowej  zlokalizowanym w krajach uczestniczących w Programie Erasmus+ wyjazd niemożliwy w trakcie urlopu)

 

ABSOLWENTOM S1, S2 I S3:

  • wyjazdy na długoterminowe praktyki / staże zawodowe  (minimum 60 dni) do zagranicznego przedsiębiorstwa zlokalizowanego w krajach uczestniczących w Programie (wniosek składany na ostatnim roku studiów).