Harmonogram naboru

Wnioski szkoleniowe składać można w terminach biegnących naborów otwartych i/lub zamawianych. Wyjątek stanowią wnioski dotyczące:

  • zorganizowanego grupowego szkolenia metodycznego (innowacyjne metody nauczania, zdalne techniki nauczania) - dotyczy nauczycieli akademickich
  • zorganizowanego grupowego szkolenia o tematyce zbieżnej z określonymi obszarami priorytetowymi wyjazdów szkoleniowych E+.

 W ramach danego naboru można złożyć tylko jeden wniosek.

 

OTWARTY NABÓR NA WYJAZDY SZKOLENIOWE (PROJEKT KA131_2021)
 
 

Nabór w ramach projektu został zakończony (wyjazdy realizowane w semestrze letnim 2022/2023). Uruchomienie kolejnego naboru planowane jest na początku maja 2023.