Harmonogram naboru

Wnioski szkoleniowe składać można w terminach biegnących naborów otwartych i/lub zamawianych. Wyjątek stanowią wnioski dotyczące:

  • zorganizowanego grupowego szkolenia metodycznego (innowacyjne metody nauczania, zdalne techniki nauczania) - dotyczy nauczycieli akademickich
  • zorganizowanego grupowego szkolenia o tematyce zbieżnej z określonymi obszarami priorytetowymi wyjazdów szkoleniowych E+.

 W ramach danego naboru można złożyć tylko jeden wniosek.

 

II OTWARTY NABÓR NA WYJAZDY SZKOLENIOWE (PROJEKT KA131_2021)
 
 

Nabór dotyczy wyjazdów realizowanych po 30 listopada 2022 i zakończonych do 31.08.2023.

 

 
27 września - 4 listopada 2022

Otwarty nabór wniosków na wyjazdy szkoleniowe STT  - kompletne wnioski składane w Dziale Mobilności Międzynarodowej

 

7 - 15 listopada 2022

Ocena wniosków przez centralną komisję rekrutacyjną

 

do 25 listopada 2022

Sporządzenie protokołu z kwalifikacji, ogłoszenie wyników II otwartego naboru na wyjazdy szkoleniowe STT (projekt KA131_2021)

 

W ramach naboru kandydat/ka może złożyć tylko jeden wniosek.