Harmonogram naboru

Wnioski szkoleniowe składać można w terminach biegnących naborów otwartych i/lub zamawianych.
Nabory zamawiane (aktualnie nieprowadzone) kierowane są do określonej grupy docelowej. 

 

UWAGA:  Nauczyciele akademiccy mogą ubiegać się o otwarty wyjazd szkoleniowy, jeśli jego celem jest podniesienie własnych kompetencji dydaktycznych poprzez udział w specjalistycznych kursach metodycznych. 

 

ZAMAWIANY WYJAZD SZKOLENIOWY "SUCTI - Systemic University Change towards Internationalisation", termin pobytu 29.11 - 03.12.2012

 

Zapraszamy pracowników ZUT (osoby niebędące nauczycielami akademickimi) do składania wniosków na zamawiany wyjazd szkoleniowy “SUCTI Systemic University Change towards Internationalisation” (formuła train the trainer) organizowany przez Universitat Rovira i Virgili, Tarragona - Hiszpania w terminie 29 listopada  – 3 grudnia 2021.

Grupa docelowa: osoby niebędące nauczycielami akademickimi zainteresowane nabyciem kompetencji trenerskich w zakresie umiędzynarodowienia kształcenia i komunikacji międzykulturowej.

Warunkiem złożenia wniosku o wyjazd jest złożenie deklaracji o gotowości prowadzenia powiązanych szkoleń wewnętrznych dla pracowników ZUT.

 Program wydarzenia dostępny jest na stronie https://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/sucti/

 Osoby zainteresowane mogą ubiegać się o stypendium programu Erasmus na pięć dni szkolenia (29.11 – 03.12) oraz dodatkowe dwa dni na podróż.

Kandydaci składają kompletne wnioski szkoleniowe oraz program szkolenia przygotowane zgodnie z wytycznymi i formularzami zamieszczonymi na stronie http://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/wyjazdy-szkoleniowe.html w Dziale Mobilności Międzynarodowej (ul. Pułaskiego 10, pok. 15) w terminie do 15 października 2021.

Zakłada się zrekrutowanie maksymalnie 2 osób w ramach projektu KA103_2020.

 

 
 
 
 
 
 
OTWARTY NABÓR NA WYJAZDY SZKOLENIOWE W ROKU 2021/2022 (przedłużony projekt KA103_2020)

Uruchomienie kolejnego otwartego naboru na wyjazdy szkoleniowe realizowane w roku akademickim 2021/2022 (projekt 2020) planowane jest w październiku 2021.