Harmonogram naboru

Wnioski szkoleniowe składać można w terminach biegnących naborów otwartych i/lub zamawianych.
Nabory zamawiane (aktualnie nieprowadzone) kierowane są do określonej grupy docelowej. 

 

UWAGA:  Nauczyciele akademiccy mogą ubiegać się o otwarty wyjazd szkoleniowy, jeśli jego celem jest podniesienie własnych kompetencji dydaktycznych poprzez udział w specjalistycznych kursach metodycznych.

OTWARTY NABÓR NA WYJAZDY SZKOLENIOWE W ROKU 2021/2022 (przedłużony projekt KA103_2020)

Nabór dotyczy wyjazdów realizowanych po 31 stycznia do 31 sierpnia 2022.

 

HARMONOGRAM NABORU

06 grudnia 2021 – 14 stycznia 2022

Otwarty centralny nabór wniosków na wyjazdy szkoleniowe STT – wnioski składane w Dziale Mobilności Międzynarodowej 

 

17 - 24 stycznia 2022

Ocena wniosków przez centralną komisję rekrutacyjną

do 31 stycznia 2022

ogłoszenie wyników IV otwartego naboru na zagraniczne wyjazdy szkoleniowe (projekt KA103_2020)

 

W ramach powyższego naboru kandydat/ka może złożyć tylko jeden wniosek.