Harmonogram naboru

Wnioski szkoleniowe składać można w terminach biegnących naborów otwartych i/lub zamawianych. Wyjątek stanowią wnioski dotyczące:

  • zorganizowanego grupowego szkolenia metodycznego (innowacyjne metody nauczania, zdalne techniki nauczania) - dotyczy nauczycieli akademickich
  • zorganizowanego grupowego szkolenia o tematyce zbieżnej z określonymi obszarami priorytetowymi wyjazdów szkoleniowych E+.

 

NABORY OTWARTE

Poniższy nabór dotyczy wyjazdów realizowanych w okresie 5 lutego - 30 czerwca 2024

UWAGA: nabór na wyjazdy realizowane po 30 czerwca 2024 zostanie uruchomiony w kwietniu, prosimy o śledzenie aktualności.

 W ramach danego naboru otwartego można złożyć tylko jeden wniosek.

16 listopada 2023 - 12 stycznia 2024

otwarty centralny nabór wniosków na wyjazdy szkoleniowe - wnioski składane w Dziale Mobilności Międzynarodowej

15 - 26 stycznia 2024

ocena wniosków przez centralną komisję rekrutacyjną

do 31 stycznia 2024

ogłoszenie wyników otwartego naboru (II nabór KA131_2022)

 
 

W ramach danego naboru otwartego można złożyć tylko jeden wniosek.

 

 

 

NABORY ZAMAWIANE

Nabory zamawiane ogłaszane są indywidualnie na stronach internetowych ZUT "dla pracownika" oraz www.erasmusplus.zut.edu.pl