Język obcy / wymagania

Jednym z warunków kwalifikacji na wyjazdy na studia i praktyki Erasmus+ jest znajomość języka obcego, tj.:

  • języka wykładowego w uczelni zagranicznej - wyjazdy na STUDIA
  • języka prowadzenia praktyki - wyjazdy na PRAKTYKI

Język wykładowy obowiązujący w uczelni zagranicznej powinien być wskazany w wymaganiach określonych na stronie danej uczelni. W przypadku praktyki, język określany jest przez pracodawcę.

W ramach ogłoszonego naboru kandydat otrzymuje punkty za znajomość języka obcego, zgodnie z zasadami kwalifikacji. Jako potwierdzenie znajomości języka Uczelnia akceptuje:

  • ocenę z centralnego uczelnianego egzaminu językowego B2 przeprowadzanego na I stopniu studiów w ZUT w Szczecinie;
  • uznawany certyfikat zewnętrzny (zgodnie z potwierdzeniem Studium Języków Obcych ZUT, np. FCE, CEA, TOEFL, Instytut Goethego)

Osoby bez potwierdzonej jw. znajomości języka zobowiązane będą do przystąpienia do egzaminu organizowanego na potrzeby danego naboru.