RODO klauzula informacyjna

RODO: informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji projektów mobilnościowych programu Erasmus+

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (dalej: ZUT) z siedzibą w Szczecinie (kod pocztowy 703-10) przy al. Piastów 17.
2. Dane osobowe udostępnione Administratorowi poprzez złożenie wniosku wyjazdowego na stypendium w ramach programu Erasmus+ będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody w następujących celach:
a) rekrutacji uczestników na wyjazdy stypendialne w ramach Programu Erasmus+,

b) nominowania osób zakwalifikowanych w uczelniach przyjmujących (dotyczy wyjazdów na studia),

c) zawarcia indywidualnej umowy stypendialnej i wypłaty stypendium,

d) sprawozdania wyników projektu mobilnościowego w sposób określony w umowie finansowej zawartej pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (Narodowa Agencja Programu Erasmus+).

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane.
4. Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Inspektorem ochrony danych osobowych w ZUT, nadzorującym prawidłowość przetwarzania danych osobowych, jest pan Artur Kurek, z którym można skontaktować się za pośrednictwem  adresu e-mail: IOD.kurek@zut.edu.pl.
7. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych Beneficjentów Programu Erasmus+ dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.