OLS - Online Linguistic Support

Online Linguistic Support jest nowym narzędziem Komisji Europejskiej mającym na celu badanie poziomu przyrostu kompetencji językowych Uczestników Programu. Każdy student wyjeżdżający za granicę w celu realizacji części studiów i praktyki zawodowej zobowiązany jest do przystąpienia do dwóch testów z jednego wybranego języka obcego, stosownie:

• Test „przed wyjazdem”

• Test „po powrocie” (nie dotyczy osób, które po pierwszym teście językowym uzyskały poziom C2)

 

Aktualnie w systemie OLS dostępne są 24 języki, w tym: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki i włoski bułgarski, chorwacki, fiński, rumuński, słowacki, węgierski.

Student przystępuję do testów z języka obcego, w którym będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej / języka prowadzenia praktyki lub języka urzędowego kraju przyjmującego. Wynikiem testów jest określenie poziomu (A1-C2) w łącznej ocenie 5 badanych komponentów: gramatyka, słownictwo, czytanie, słuchanie, kluczowe zwroty komunikacyjne.

Każdy student otrzymuje licencję na test językowy w postaci korespondencji mailowej.

Licencja na test „przed wyjazdem” przesyłana jest w momencie podpisywania indywidualnej umowy finansowej, ewentualnie wcześniej. Licencja na test „po powrocie” przesyłana jest na ok. 2 tygodnie przed zakończeniem pobytu w uczelni zagranicznej / instytucji przyjmującej. Oba testy są obowiązkowe i stanowią niezbędny element rozliczenia wyjazdu. Dodatkowo, są warunkiem wypłaty stypendium Erasmus+.

W ramach OLS dostępne są także kursy językowe (nie ze wszystkich wskazanych powyżej języków), które przyznawane są uczestnikom mobilności w zależności od uzyskanego w teście „przed wyjazdem” poziomu znajomości języka obcego. Licencja na kurs językowy przyznawana jest automatycznie dla poziomów A1-B2. Studenci, którzy uzyskali poziomo C1-C2 mogą uzyskać licencję na indywidualną prośbę.

Uczestnictwo w OLS ma charakter elektroniczny, wszystkie działania odbywają się na platformie dostępnej on-line. Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do testów / kursu językowego jest aktywne podłączenie do internetu.