OLS - Online Linguistic Support

Online Linguistic Support jest narzędziem Komisji Europejskiej mającym na celu badanie poziomu przyrostu kompetencji językowych uczestników mobilności zagranicznej. Każdy student wyjeżdżający za granicę w celu realizacji części studiów lub praktyki zawodowej zobowiązany jest do przystąpienia do testu poziomującego z języka obcego (język prowadzenia zajęć lub realizacji praktyki).

Wynikiem testu poziomującego jest określenie poziomu (A1-C2) w łącznej ocenie 5 badanych komponentów: gramatyka, słownictwo, czytanie, słuchanie, kluczowe zwroty komunikacyjne.