OLS - Online Linguistic Support

Online Linguistic Support jest narzędziem Komisji Europejskiej mającym na celu badanie poziomu przyrostu kompetencji językowych uczestników mobilności zagranicznej. Każdy student wyjeżdżający za granicę w celu realizacji części studiów lub praktyki zawodowej zobowiązany jest do przystąpienia do testu poziomującego (placement test) z języka obcego (język prowadzenia zajęć lub realizacji praktyki).

Wynikiem testu poziomującego jest określenie poziomu (A1-C2) w łącznej ocenie 5 badanych komponentów: gramatyka, słownictwo, czytanie, słuchanie, kluczowe zwroty komunikacyjne.

 

Platforma OLS oferuje szereg interaktywnych i angażujących materiałów i zajęć do nauki języka, które pomogą nabyć umiejętność porozumiewania się w nowym języku lub rozwijać język, którego już się uczyłeś. Dostępne i różnorodne materiały zostały zaprojektowane tak, aby zaspokoić potrzeby każdego studenta, w zależności od preferowanego stylu nauki. Oznacza to, że studenci mogą cieszyć się darmowym dostępem do nauki języka, którą można rozpocząć i kontynuować we własnym tempie.

 
 Jak wykonać test poziomujący?

1. Wejdź na stronę: EU Academy (https://academy.europa.eu/courses/learn-a-new-language )

2. Zaloguj się poprzez EU Login (Uwaga! Konto należy założyć z uczelnianego adresu e-mail!). (Tu znajdziesz krótki przewodnik (link), który krok po kroku poprowadzi przez założenie konta i dostępu do EU Academy)

3. Wykonaj poziomujący test językowy ( w okienku wyszukiwarki wpisz frazę: "placement test" i wybierz język). 

4. Wynik testu formie PDF lub zrzutu ekranu prześlij do Działu Mobilności Międzynarodowej, e-mail: international@zut.edu.pl.