Harmonogram naboru

 
NABÓR NA WYJAZDY NA STUDIA CZĘŚCIOWE w roku akademickim 2024/2025

UWAGA: Nabór dotyczy wyjazdów realizowanych w SEMESTRZE LETNIM roku 2024/2025.

 
16 kwietnia - 24 maja 2024

Rejestracja w systemie elektronicznym Internetowa Rejestracja Kandydatów IRK.

UWAGA: przed rejestracją w IRK konieczne jest skonsultowanie wyboru zagranicznej uczelni przyjmującej z właściwym Koordynatorem Wydziałowym (możliwość uznania efektów uczenia się). 


3 czerwca 2024

egzamin językowy dla osób bez potwierdzenia znajomości języka obcego - dokładna godzina i miejsce przeprowadzenia egzaminu zostanie podana w terminie późniejszym osobom zarejestrowanym w naborze

 


3 - 14 czerwca 2024

Weryfikacja zestawień kandydatów przypisanych do poszczególnych uczelni zagranicznych w odniesieniu do możliwości realizacji programu kształcenia oraz limitu miejsc objętych daną umową dwustronną - Koordynatorzy Wydziałowi

Weryfikacja danych stanowiących podstawę kwalifikacji - Dział Mobilności Międzynarodowej.

 

 
 
do 30 czerwca 2024

ogłoszenie wyników naboru na studia częściowe w semestrze letnim roku 2024/2025