Harmonogram naboru

 
II NABÓR NA STUDIA 2020/2021

wyjazdy do uczelni w krajach programu Erasmus+ (KA103)

 

Nabór dotyczy wyjazdów na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (1 semestr).

 

UWAGA!

Osoby z nabytym prawem do stypendium socjalnego (decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wydana nie później, niż dzień sporządzenia protokołu z kwalifikacji, zakładany termin 20 listopada 2020) uprawnione będą do otrzymywania dodatku socjalnego Erasmus+

Osoby żyjące z niepełnosprawnością (orzeczenie) mogą ubiegać się o dodatkowe, zwiększone koszty wyjazdu na stypendium (np. koszty pobytu opiekuna, specjalnego ubezpieczenia zdrowotnego, leków, rehabilitacji).

 

1 PAŹDZIERNIKA - 30 PAŹDZIERNIKA 2020

Wydziałowy nabór wniosków na wyjazdy na studia SMS - wnioski składane u Pełnomocników Dziekana ds Międzynarodowej Współpracy Dydaktycznej

Zapisy na centralny egzamin językowy - zgłoszenia przyjmowane przez Dział Mobilności Międzynarodowej

 

5 LISTOPADA 2020

Egzamin językowy dla osób bez potwierdzonej znajomości wykładowego języka obcego. Na egzamin należy się zapisać w terminie do 30 października przesyłając zgłoszenie na adres international@zut.edu.pl zawierające: imię i nazwisko, nr albumu, zdawany język i poziom.

 

do 20 LISTOPADA 2020

Ogłoszenie wyników drugiego naboru na wyjazdy na studia SMS w roku akademickim 2020/2021.

Termin zostanie dochowany pod warunkiem terminowego przekazania dokumentów z poszczególnych wydziałów.