Harmonogram naboru

 

NABÓR NA WYJAZDY NA STUDIA CZĘŚCIOWE

Nabór dotyczy wyjazdów rozpoczynających się w semestrze zimowym lub letnim 2022/2023 (projekt KA131_2021)


UWAGA!
Osoby z nabytym prawem do stypendium socjalnego (decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wydana nie później, niż data sporządzenia protokołu z kwalifikacji, zakładany termin do 15 marca 2022) uprawnione będą do otrzymywania dodatku socjalnego Erasmus+ (dotyczy tylko praktyk studenckich).

Osoby żyjące z niepełnosprawnością (orzeczenie) mogą ubiegać się o dodatkowe, zwiększone koszty wyjazdu na stypendium (np. koszty pobytu opiekuna, specjalnego ubezpieczenia zdrowotnego, leków, rehabilitacji).

 

Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji.

 

13 stycznia - 3 marca 2022

Wydziałowy nabór wniosków na wyjazdy na studia SMS - wnioski składane u właściwych Koordynatorów Wydziałowych

 Zapisy na centralny egzamin językowy (dotyczy osób bez potwierdzonej znajomości języka) - zgłoszenia (imię, nazwisko, nr albumu, język, deklarowany poziom) przyjmowane przez Dział Mobilności Miedzynarodowej international@zut.edu.pl


10 marca 2022

Egzamin językowy dla osób bez potwierdzonej znajomości języka

 

do 15 marca 2022

Ogłoszenie wyników naboru na zagraniczne wyjazdy na studia SMS (projekt KA131_2021)

 

Termin zostanie dochowany pod warunkiem terminowego przesłania protokołów wydziałowych do DMM.