Harmonogram naboru

Wnioski szkoleniowe składać można w terminach biegnących naborów otwartych i/lub zamawianych. Nabory zamawiane kierowane są do określonej grupy docelowej. 

 

UWAGA:  W roku akademickim 2018/2019 nauczyciele akademiccy mogą ubiegać się o otwarty wyjazd szkoleniowy, jeśli jego celem jest podniesienie własnych kompetencji dydaktycznych poprzez udział w specjalistycznych kursach metodycznych. 

 
 
Nabory zamawiane:

STAFF GOES INTERNATIONAL, organizator: Fachhochschule Dortmund, termin: 15 - 19 października 2018

Grupa docelowa: pracownicy uczelni działający w obszarze rozwoju zasobów ludzkich uczelni poprzez mobilność międzynarodową pracowników.

Program wydarzenia dostępny jest na stronie https://www.fh-dortmund.de/en/studi/interN/veranst/international-staff-week.php (zakładka po prawej stronie)

termin złożenia wniosku wyjazdowego w Dziale Mobilności Międzynarodowej:  10 września 2018.

 

 
Nabory otwarte:

Pierwszy nabór na wyjazdy szkoleniowe 2018/2019 został zakończony. 

Kolejny nabór planowany jest w okresie październik - listopad 2018, prosimy o śledzenie aktualności na stronie.