Harmonogram naboru

Wnioski szkoleniowe składać można w terminach biegnących naborów otwartych i/lub zamawianych.
Nabory zamawiane kierowane są do określonej grupy docelowej. 

 

UWAGA:  W roku akademickim 2019/2020 nauczyciele akademiccy mogą ubiegać się o otwarty wyjazd szkoleniowy, jeśli jego celem jest podniesienie własnych kompetencji dydaktycznych poprzez udział w specjalistycznych kursach metodycznych. 

 
 
OTWARTY NABÓR NA WYJAZDY SZKOLENIOWE W ROKU 2019/2020

 

9 kwietnia - 31 maja 2019: składanie wniosków na wyjazdy szkoleniowe w Dziale Mobilności Międzynarodowej

3 - 14 czerwca 2019: ocena wniosków przez centralną komisję rekrutacyjną

do 28 czerwca 2019: ogłoszenie wyników otwartego naboru na wyjazdy szkoleniowe 2019/2020.

W ramach powyższego naboru kandydat/ka może złożyć tylko jeden wniosek.