Harmonogram naboru

Wnioski szkoleniowe składać można w terminach biegnących naborów otwartych i/lub zamawianych.
Nabory zamawiane kierowane są do określonej grupy docelowej. 

 

UWAGA:  W roku akademickim 2018/2019 nauczyciele akademiccy mogą ubiegać się o otwarty wyjazd szkoleniowy, jeśli jego celem jest podniesienie własnych kompetencji dydaktycznych poprzez udział w specjalistycznych kursach metodycznych. 

 
 
OTWARTY III NABÓR NA WYJAZDY SZKOLENIOWE W ROKU 2018/2019

nabór dotyczy wyjazdów realizowanych w okresie 1 marca - 30 sierpnia 2019 

3 grudnia - 31 stycznia 2019: składanie wniosków na wyjazdy szkoleniowe w Dziale Mobilności Międzynarodowej

1-15 lutego 2019: ocena wniosków przez centralną komisję rekrutacyjną

do 28 lutego 2019: ogłoszenie wyników III naboru na wyjazdy szkoleniowe

 

ZAMAWIANY WYJAZD SZKOLENIOWY International Staff Week, Freie Universitat Berlin, 17-21 czerwca 2019

W ramach szkolenia przewidziane są cztery ścieżki tematyczne dla pracowników:

1) biur karier, opiekunów praktyk oraz innych jednostek działających w obszarze organizacji praktyk zawodowych i nabywania powiązanych kompetencji

2) bibliotek

3) działających w obszarze rozwoju zasobów ludzkich, planowania ścieżek karier i podnoszenia kompetencji pracowników

4) działających w obszarze umiędzynarodowienia uczelni.

 

Strona wydarzenia: https://www.fu-berlin.de/en/international/faculty-staff/mobility-staff/staff-week/international-week-2019/index.html

Kompletne wnioski wyjazdowe (wniosek i program) należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w terminie do 18 stycznia 2019, niezależnie kandydaci zobowiązani są do zgłoszenia się w FU Berlin się w sposób i termin wskazany przez organizatora  – warunkiem wyjazdu jest potwierdzenie przyjęcia przez Freie Universitat Berlin. 

 

ZAMAWIANY WYJAZD SZKOLENIOWY Staff Training Week, Technische Universitat Dresden, 3-7 czerwca 2019

W ramach szkolenia przewidziane są cztery ścieżki tematyczne dla pracowników:

1) international offices and science managers in the field of internationalisation (Successful International Partnerships)

2) science managers and science communication staff (Promoting International Research)

3) staff from diversity management, communication, environment/sustainability, health, welcome services (Creating a University Culture of Responsibility)

4) science managers from communication, alumni offices and networks (Working in Networks)

 

Strona wydarzenia: https://www.tu-dresden.de/sprint/staff_week

Program wydarzenia: https://tu-dresden.de/karriere/weiterbildung/personal_der_tu_dresden/sprint-programm/staff-week/Programme

 

W oparciu o program zakładane jest finansowanie maksymalnie 5 dni mobilności (w tym dni na podróż).

 

 

Kandydaci przygotowują wniosek szkoleniowy oraz program szkolenia zgodnie z wytycznymi i formularzami zamieszczonymi na stronie http://www.erasmusplus.zut.edu.pl/pol/wyjazdy-szkoleniowe.html

 

Kompletne wnioski wyjazdowe należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w terminie do 31 stycznia 2019, niezależnie kandydaci zobowiązani są do zgłoszenia się w TU Dresden w sposób i termin wskazany przez organizatora  – warunkiem wyjazdu jest potwierdzenie przyjęcia przez Technische Universitat Dresden.