Harmonogram naboru

 

NABORY NA WYJAZDY DYDAKTYCZNE KA131 (standardowe umowy dwustronne IIA)
 

Nabór dotyczy wyjazdów realizowanych po 28 lutego 2023

 

9 stycznia - 17 lutego 2023

Nabór wniosków na wyjazdy dydaktyczne STA - wnioski składane w Dziale Mobilności Międzynarodowej.

20 - 24 lutego 2023

Ocena formalna wniosków, sporządzenie protokołu z kwalifikacji.

do 28 lutego 2023

Ogłoszenie wyników naboru na zagraniczne wyjazdy dydaktyczne.

 

 

 

WYJAZDY DYDAKTYCZNE W RAMACH PROJEKTU KA171_2022

Podstawą realizacji wyjazdów są umowy z uczelniami w krajach partnerskich zawarte przez poszczególne wydziały:

Wydział Elektryczny - 2 wyjazdy dydaktyczne do Georgian Technical University, Gruzja, osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są o kontakt z Koordynatorem Wydziałowym (justyna.jonczyk@zut.edu.pl)

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa -2 wyjazdy dydaktyczne do Vinh University, Wietnam:  wydziałowy nabór wniosków zakończył się 21 grudnia 2022