Harmonogram naboru

 

I NABÓR NA WYJAZDY DYDAKTYCZNE W RAMACH PROJEKTU KA131_2021

Nabór dotyczy wyjazdów realizowanych po 1 marca 2022 zgodnie z organizacją zajęć dydaktycznych w uczelni przyjmującej.

 

HARMONOGRAM NABORU

21 stycznia – 21 lutego 2022

Otwarty centralny nabór wniosków na wyjazdy dydaktyczne STA – wnioski składane w Dziale Mobilności Międzynarodowej 

 

22 - 28 lutego 2022

Ocena formalna wniosków, sporządzenie protokołu z kwalifikacji na wyjazdy dydaktyczne KA131_2021.

 

do 28 lutego 2022

Ogłoszenie wyników kwalifikacji na wyjazdy dydaktyczne KA131_2021.

 

W ramach powyższego naboru kandydat/ka może złożyć tylko jeden wniosek.

UWAGA! Prosimy o stosowanie aktualnych formularzy obowiązujących od konkursu 2021 (nowa faza programu Erasmus+ 2020-2027). Programy nauczania sporządzone na nieaktualnym formularzu zostaną skierowane do wymiany.