Harmonogram naboru

 

NABORY NA WYJAZDY DYDAKTYCZNE KA131 (standardowe umowy dwustronne IIA)
 

Nabór dotyczy wyjazdów realizowanych po 30 czerwca 2023 zgodnie z organizacją roku akademickiego w partnerskiej uczelni przyjmującej (potwierdzona możliwość zorganizowania zajęć dydaktycznych dla studentów)

 

14 kwietnia -  31 maja 2023

Nabór wniosków na wyjazdy dydaktyczne STA - wnioski składane w Dziale Mobilności Międzynarodowej.

1- 20 czerwca 2023

Ocena formalna wniosków, sporządzenie protokołu z kwalifikacji.

do 30 czerwca 2023

Ogłoszenie wyników naboru na zagraniczne wyjazdy dydaktyczne (projekt KA131_2022).

 

 UWAGA: W ramach naboru poszczególne wydziały mogą zgłaszać również przyjazdy dydaktyczne praktyków z zagranicznych przedsiębiorstw - wnioski kandydatów składane są za pośrednictwem właściwego Koordynatora Wydziałowego.

 

WYJAZDY DYDAKTYCZNE W RAMACH PROJEKTU KA171_2022

Podstawą realizacji wyjazdów są umowy z uczelniami w krajach partnerskich zawarte przez poszczególne wydziały:

Wydział Elektryczny - 2 wyjazdy dydaktyczne do Georgian Technical University, Gruzja, osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są o kontakt z Koordynatorem Wydziałowym (justyna.jonczyk@zut.edu.pl)

Nabór wniosków na wyjazdy dydaktyczne w ramach projektu Erasmus+ KA171 - Wydział Elektryczny ZUT - nabór trwa do 28 kwietnia 2023.

 

 Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - 2 wyjazdy dydaktyczne do Vinh University, Wietnam - nabór zakończony