Harmonogram naboru

 

Aktualny nabór dotyczy wyjazdów rozpoczynających się po 1 stycznia 2019 i zakończonych do 15 września 2019. 

Warunkiem złożenia wniosku wyjazdowego jest dołączenie do niego potwierdzenia przyjęcia na praktyki. 

 

HARMONOGRAM IV NABORU na praktyki zawodowe 2018/2019:

 

HARMONOGRAM NABORU:

 

19 listopada - 14 grudnia 2018

Wydziałowy nabór wniosków na wyjazdy na praktyki SMP - wnioski składane u Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą

 

do 21 grudnia 2018

Ogłoszenie wyników czwartego naboru na wyjazdy na praktyki SMP w roku akademickim 2018/2019.

Termin zostanie dotrzymany pod warunkiem terminowego przesłania dokumentów z poszczególnych wydziałów. 

 

UWAGA:

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego (język realizacji praktyki) proszone są o kontakt z Działem Mobilności Międzynarodowej, e-mail international@zut.edu.pl

Osoby z nabytym prawem do stypendium socjalnego (decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wydana nie później, niż data sporządzenia protokołu z kwalifikacji) uprawnione będą do dodatku socjalnego Erasmus+ (wymaga weryfikacji w przypadku osób wyjeżdżających ponownie na stypendium Erasmus+)