Harmonogram naboru

 

Aktualny nabór dotyczy wyjazdów rozpoczynających się po 1 lipca 2018 i zakończonych do 15 września 2019. 

Warunkiem złożenia wniosku wyjazdowego jest dołączenie do niego potwierdzenia przyjęcia na praktyki. 

 

HARMONOGRAM II NABORU na praktyki zawodowe 2018/2019 - ZAKOŃCZONY:

 

3 kwietnia - 1 czerwca 2018

Wydziałowy nabór wniosków na wyjazdy na praktyki SMP - wnioski składane u Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą, warunkiem złożenia wniosku jest dołączenie potwierdzenia przyjęcia na praktyki w określonym terminie (daty rozpoczęcia i zakończenia). 

W tej edycji nie przewidziano egzaminu językowego - osoby bez potwierdzonej znajomości j. obcego powinny przystąpić do egzaminów przeprowadzanych w marcu 2018. 

 

do 20 czerwca 2018

Ogłoszenie wyników drugiego naboru na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2018/2019.

Termin zostanie dotrzymany pod warunkiem terminowego przesłania dokumentów z poszczególnych wydziałów. 

 

Kolejne nabory na zagraniczne wyjazdy stypendialne SM w ramach programu Erasmus+ w roku 2018/2019 będą prowadzone w zależności od dostępności wolnych miejsc oraz stosownej rezerwy finansowej. 

 

 

 

UWAGA:

Osoby z nabytym prawem do stypendium socjalnego (decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wydana nie później, niż data sporządzenia protokołu z kwalifikacji) uprawnione będą do dodatku socjalnego Erasmus+ (wymaga weryfikacji w przypadku osób wyjeżdżających ponownie na stypendium Erasmus+)