BIP 2023/2024

W roku akademickim 2023/2024 ZUT uczestniczy w następujących mieszanych kursach intensywnych BIP (Blended Intensive Programme):

 

 

"Green Infrastructure Perception - views from the memory to the new city"

 uczelnia koordynująca: Universidad CEU San Pablo Madrid, Hiszpania

uczestniczy Wydział Architektury, koordynator lokalny BIP: dr hab. inż. arch. Paweł Rubinowicz, prof. ZUT

grupa docelowa - studenci 3. roku kierunku Architektura (1 stopień studiów)

rekrutacja zamknięta - 11 osób

mobilność fizyczna (wyjazd do Madrytu): 19 - 23 luty 2024

zajęcia on-line: luty - kwiecień 2024 (10 godzin zajęć)

 

"FUSES+  Future Sustainable Energy Supply"

uczelnia koordynująca: University of Applied Sciences Stralsund, Niemcy

uczestniczą:

  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, osoba kontaktowa: dr inż. Magdalena Kwiatkowska
  • Wydział Techniki Morskiej i Transportu, osoba kontaktowa: dr inż. Agata Krystosik-Gromadzińska
  • Wydział Elektryczny, osoba kontaktowa: dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. ZUT

grupa docelowa: WIMIM - kierunek Energetyka (1 i 2 stopień), WTMiM - kierunki Chłodnictwo i Klimatyzacja, Transport, Logistyka (1 stopień), WEL: kierunek Elektrotechnika (1 stopień)

rekrutacja zamknięta - 4 osoby oraz oczekujący na liście rezerwowej

zajęcia on-line: 8 - 9 kwietnia 2024
mobilność fizyczna (wyjazd do Stralsundu): 16 - 27 kwietnia 2024

 

"Sustainable Hotel Project"

 uczelnia koordynująca: Laurea University of Applied Sciences, Finlandia

uczestniczy Wydział Ekonomii, koordynator lokalny BIP: dr hab Joanna Hernik, prof. ZUT

grupa docelowa - kierunki Ekonomia, Zarządzanie, Gospodarka Turystyczna (1 stopień studiów) - o szczegóły pytaj Koordynatora Lokalnego BIP

rekrutacja zamknięta

mobilność fizyczna (wyjazd do Finlandii): 13 - 17 maja 2024

zajęcia on-line: 26.03 / 03.04/ 10.04 / 11.04 / 17.04 / 24.04

 

"Risk Management and Sustainability"

 uczelnia koordynująca: ISCAP - Polytechnic of Porto, Portugalia

uczestniczy Wydział Ekonomii, koordynator lokalny BIP: dr hab Joanna Hernik, prof. ZUT

grupa docelowa - kierunki Ekonomia, Zarządzanie, Gospodarka Turystyczna (1 stopień studiów) - o szczegóły pytaj Koordynatora Lokalnego BIP

rekrutacja zamknięta

mobilność fizyczna (wyjazd do Portugalii): 27 - 31 maja 2024

zajęcia on-line: w trakcie ustalania

"3D Concrete Printing"

 uczelnia koordynująca: ESTP Paris

uczestniczy Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, koordynator lokalny BIP: dr inż. Andrzej Pozlewicz

grupa docelowa - kierunek Budownictwo (1 stopień studiów) - o szczegóły pytaj Koordynatora Lokalnego BIP

rekrutacja zamknięta

mobilność fizyczna (wyjazd do ESTP Paris: 3 - 14 czerwca 2024

zajęcia on-line: okres marzec - kwiecień, szczegóły w trakcie ustalania