Stawki

STAWKI WPARCIA INDYWIDUALNEGO (PRAKTYKI) 2017/2018. 

Stawki stypendialne obowiązujące w Polsce w roku akademickim 2017/2018 zostały określone przez Narodową Agencję w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Są one sztywne, tj.  Uczelnia nie może wypłacić stawki niższej ani jej zwiększyć (nawet w sytuacji, gdy niezagospodarowała wszystkich środków finansowych).

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ podzielone zostały na grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do danej grupy.

 

UWAGA: 

Osoby, które nabyły prawo do stypendium socjalnego przed złożeniem wniosku wyjazdowego i/lub posiadające orzeczenie o niepełnosprawności proszone są o upewnienie się, czy przysługuje im dodatkowe dofinansowanie.

 

WYJAZDY NA PRAKTYKI (SMP)

GrupaKRAJE NALEŻĄCE DO DANEJ GRUPY

STAWKA MIESIĘCZNA

GRUPA 1Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,  Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy600 EUR
GRUPA 2Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja550 EUR
GRUPA 3Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia (FYROM), Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry450 EUR

UWAGA:

Aktualnie pobyty na praktykach w roku 2017/2018 finansowane są maksymalnie do:

 

  • 135 dni (4,5 miesiąca) -  praktyki studenckie
  • 90 dni (3 miesiące) - praktyki absolwenckie.

 

 

Ostateczna wysokość przysługującego stypendium ustalana jest na podstawie zaświadczenia o pobycie przedstawionego po zakończeniu praktyki za granicą. Dofinansowanie przyznawanej jest z dokładnością do jednego dnia na podstawie kalkulatora Mobility Tool+. 


UWAGA:

Przewiduje się, że informacja o możliwości finansowania pobytów dłuższych niż 4,5 i 3 miesiące zostanie przekazana w grudniu 2017.

 

STAWKI WPARCIA INDYWIDUALNEGO (PRAKTYKI) 2016/2017

Stawki stypendialne dla wyjazdów na praktyki realizowanych w roku akademickim 2016/2017 wynoszą 600, 500 i 400 euro odpowiednio dla krajów 1, 2 i 3 grupy (w grupie 2 i 3 są one o 50  euro niższe, niż w roku 2017/2018).  

W przypadku znacznych ograniczeń finansowych (niska dotacja 2017/2018) zakładane jest ograniczenie finansowania pobytów. Wysokość dotacji dla ZUT zostanie potwierdzona wiosną 2017.