Stawki

 

STAWKI WPARCIA INDYWIDUALNEGO (STUDIA) 2017/2018

Stawki stypendialne obowiązujące w Polsce w roku akademickim 2017/2018 zostały określone przez Narodową Agencję w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej. Są one sztywne, tj.  Uczelnia nie może wypłacić stawki niższej ani jej zwiększyć (nawet w sytuacji, gdy niezagospodarowała wszystkich środków finansowych).

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+ podzielone zostały na grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do danej grupy.

Stawki miesięcznego stypendium w krajach partnerskich Gruzja, Białoruś, Ukraina (KA107 - dotyczy studentów Wydziału Ekonomicznego i Elektrycznego) dostępne są na stronie www.erasmuska107.zut.edu.pl

 

UWAGA: 

Osoby, które nabyły prawo do stypendium socjalnego przed złożeniem wniosku wyjazdowego oraz osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności proszone są o upewnienie się, czy przysługuje im dodatkowe dofinansowanie.

 

WYJAZDY NA STUDIA (SMS) - kraje programu (KA103)

 

KRAJE NALEŻĄCE DO DANEJ GRUPY

STAWKA MIESIĘCZNA

GRUPA 1         Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia,  Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy500 EUR
GRUPA 2Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja450 EUR
GRUPA 3Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia (FYROM), Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry350 EUR

 

Pobyty na studiach 2017/2018 finansowane są do maksymalnie na okres:

 

  • 150 dni - wyjazdy semestralne poza Niemcami
  • 180 dni -  (wyjazdy roczne oraz wyjazdy semestralne do Niemiec). 

 

 

UWAGA:

Osoby wyjeżdżające na rok oraz deklarujące przedłużenie pobytu otrzymają informację o możliwości finansowania całego okresu pobytu w grudniu 2017.

UWAGA: 

Ostateczna wysokość przysługującego stypendium ustalana jest na podstawie zaświadczenia o pobycie przedstawionego po zakończeniu studiów za granicą oraz wartości wyliczanej dla danego pobytu przez kalkulator Mobility Tool+. 

 

STAWKI WPARCIA INDYWIDUALNEGO (STUDIA) 2016/2017

Dla wyjazdów na studia realizowanych w roku akademickim 2017/2018 obowiązują stawki 500, 400 i 300 euro na miesiąc w zależności od kraju docelowego.