Rozliczenie wyjazdu

Po powrocie z wyjazdu pracownik zobowiązany jest rozliczyć wyjazd poprzez złożenie w Dziale Kształcenia - Sekcji Współpracy z Zagranicą, następujących dokumentów:

  • zaświadczenia o pobycie określającego datę rozpoczęcia i zakończenia pobytu w instytucji przyjmującej zgodnie z indywidualną umową finansową - przykładowa treść zaświadczenia

 

      UWAGA:

      Data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza, niż data zakończenia pobytu.

      Zaświadczenie nie powinno obejmować dni podróży, jedynie rzeczywisty okres pobytu i szkolenia w instytucji przyjmującej.

 

  • ankiety w systemie elektronicznym Mobility Tool - wezwanie do złożenia ankiety generowane jest automatycznie przez system MT po terminie zakończenia wyjazdu (wskazanym w indywidualnej umowie finansowej) i wysyłane na adres elektroniczny Beneficjenta
  • sprawozdania opisowego w dowolnej formie - sprawozdania publikowane będą w mediach uczelniach oraz posłużą upowszechnianiu wyników