Aktualności

Nabór na wyjazd dydaktyczny do Lviv Polytechnik National University (obszar Architecture and town planning) 2019/2020 07.11.2019 11:48

Zapraszamy nauczycieli akademickich reprezentujących obszar Architecture and town planning (WBiA - priorytet, WKŚiR) do składania wniosków w ramach naboru na wyjazd dydaktyczny programu Erasmus+  realizowane w roku 2019/2020 (akcja KA107 - wymiana z krajami partnerskimi).

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+ (strona KA107 - wyjazdy dydaktyczne oraz zakładka Wyjazdy dydaktyczne).

Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać u Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2019 r.