Aktualności

Nabór na wyjazdy dydaktyczne KA107 2018/2019 25.09.2018 13:52

Zapraszamy nauczycieli akademickich Wydziału Ekonomicznego, Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa do składania wniosków w ramach naboru na wyjazdy dydaktyczne programu Erasmus+  (wymiana z krajami partnerskimi KA107) realizowane w roku 2018/2019:

Belarusian State Agricultural Academy Gorki - Wydział Ekonomiczny (1 miejsce)

Georgian Technical University Tbilisi - Wydział Elektryczny (1 miejsce)

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" - Wydział Elektryczny (1 miejsce)

Vinh University - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa (1 miejsce)

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+ (zakładka Wyjazdy dydaktyczne).

Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać u Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2018 r.