Aktualności

Nauczyciele akademiccy ZUT - drugi nabór na wyjazdy dydaktyczne 2018/2019 25.09.2018 13:50

Zapraszamy nauczycieli akademickich do składania wniosków w ramach drugiego na wyjazdy dydaktyczne programu Erasmus+  (wymiana z krajami uczestniczącymi w programie KA103) realizowane w roku 2018/2019.

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+ (zakładka Wyjazdy dydaktyczne).

Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać u Pełnomocników Dziekana ds. Współpracy Dydaktycznej z Zagranicą w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 2018 r.