Aktualności

Nauczyciele ZUT: I nabór na wyjazdy dydaktyczne KA131_2021 21.01.2022 11:35

Zapraszamy nauczycieli akademickich ZUT do składania wniosków w naboru na wyjazdy dydaktyczne programu Erasmus+ realizowane w ramach projektu KA131_2021 (wyjazdy realizowane po01.03.2022 zgodnie z organizacją roku akademickiego uczelni partnerskiej).

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+ (zakładka Wyjazdy dydaktyczne) oraz stosowanie aktualnych formularzy zgłoszeniowych. Programy nauczania sporządzone na nieaktualnym formularzu będą kierowane do wymiany.

Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w nieprzekraczalnym terminie do 21 lutego 2022 r.