Aktualności

Nauczyciele ZUT: III nabór na wyjazdy dydaktyczne 2022/2023 (projekt KA131_2021) 26.09.2022 15:11

Zapraszamy nauczycieli akademickich ZUT do składania wniosków w kolejnym naborze na wyjazdy dydaktyczne programu Erasmus+ realizowane w ramach projektu KA131_2021 (wyjazdy realizowane w okresie po 20.11.2022 - koniec semestru letniego 2022/2023 zgodnie z organizacją roku akademickiego uczelni partnerskiej).

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji i warunkami finansowymi programu Erasmus+ (zakładka Wyjazdy dydaktyczne) oraz stosowanie aktualnych formularzy zgłoszeniowych. Programy nauczania sporządzone na nieaktualnym formularzu będą kierowane do wymiany. Wnioski nie będą przyjmowane po terminie.

 Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w nieprzekraczalnym terminie do 4 listopada 2022 r.