Aktualności

Nauczyciele ZUT: nabór na wyjazdy dydaktyczne STA (trwa do 28 lutego 2023) 09.01.2023 10:48

Zapraszamy nauczycieli akademickich ZUT do składania wniosków w otwartym naborze na wyjazdy dydaktyczne programu Erasmus+ realizowane w ramach projektu KA131_2022 (wyjazdy realizowane po 28 lutego 2023 zgodnie z organizacją roku akademickiego uczelni partnerskiej).

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji i warunkami finansowymi programu Erasmus+ (zakładka Wyjazdy dydaktyczne) oraz stosowanie aktualnych formularzy zgłoszeniowych. Programy nauczania sporządzone na nieaktualnym formularzu będą kierowane do wymiany. Wnioski nie będą przyjmowane po terminie.

 Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2023 r.