Aktualności

Nauczyciele ZUT: nabór na wyjazdy dydaktyczne (trwa do 31 maja) 14.04.2023 12:32

Zapraszamy nauczycieli akademickich ZUT do składania wniosków w otwartym naborze na wyjazdy dydaktyczne programu Erasmus+ realizowane w ramach projektu KA131_2022 (wyjazdy realizowane po 30 czerwca 2023 zgodnie z organizacją roku akademickiego uczelni partnerskiej - możliwość zorganizowania zajęć dydaktycznych dla studentów).

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji i warunkami finansowymi programu Erasmus+ (zakładka Wyjazdy dydaktyczne) oraz stosowanie aktualnych formularzy zgłoszeniowych.  Wnioski nie będą przyjmowane po terminie.

 Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2023 r.