Aktualności

Nauczyciele ZUT: nabór na wyjazdy dydaktyczne (trwa do 5 kwietnia) 04.03.2024 09:54

Zapraszamy nauczycieli akademickich ZUT do składania wniosków w otwartym naborze na wyjazdy dydaktyczne programu Erasmus+  (wyjazdy realizowane w okresie 4 maja - 20 grudnia 2024  zgodnie z organizacją roku akademickiego uczelni partnerskiej).

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji i warunkami finansowymi programu Erasmus+ (zakładka Wyjazdy dydaktyczne) oraz stosowanie aktualnych formularzy zgłoszeniowych. Programy nauczania sporządzone na nieaktualnym formularzu będą kierowane do wymiany. Wnioski nie będą przyjmowane po terminie.

 Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2024 r.