Aktualności

Pracownicy ZUT - drugi otwarty nabór na wyjazdy szkoleniowe 2018/2019 25.09.2018 13:56

Zapraszamy pracowników ZUT do składania wniosków w ramach drugiego otwartego naboru na wyjazdy szkoleniowe programu Erasmus+ realizowane w roku 2018/2019.
UWAGA: Nauczyciele akademiccy mogą wnioskować o wyjazd szkoleniowy jedynie wówczas, gdy jego celem będzie podniesienie kompetencji dydaktycznych (preferowany udział w specjalistycznym kursie metodycznym). 

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów szkoleniowych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+ (zakładka Wyjazdy szkoleniowe).

Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 2018 r.