Aktualności

Pracownicy ZUT: II otwarty nabór na wyjazdy szkoleniowe (projekt KA131_2022) 17.11.2023 12:55

Zapraszamy pracowników ZUT do składania wniosków w ramach otwartego naboru na wyjazdy szkoleniowe programu Erasmus+ realizowane w okresie 5 lutego i 30 czerwca 2024 (uwaga: nabór dotyczący wyjazdów realizowanych po 30 czerwca prowadzony będzie w terminie późniejszym).

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów szkoleniowych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+ (zakładka Wyjazdy szkoleniowe) oraz stosowanie aktualnych formularzy zgłoszeniowych. Program Erasmus+ nie finansuje działalności badawczo-rozwojowej

Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2024 r.