Aktualności

Pracownicy ZUT: otwarty nabór na wyjazdy szkoleniowe (trwa do 31 maja) 16.04.2024 12:10

Zapraszamy pracowników ZUT do składania wniosków w ramach otwartego naboru na wyjazdy szkoleniowe programu Erasmus+ realizowane w okresie 1 lipca - 20 grudnia 2024.

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów szkoleniowych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+ (zakładka Wyjazdy szkoleniowe) oraz stosowanie aktualnych formularzy zgłoszeniowych. Program Erasmus+ nie finansuje działalności badawczo-rozwojowej

Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2024 r.