Aktualności

Pracownicy ZUT: otwarty nabór na wyjazdy szkoleniowe 14.04.2023 12:30

Zapraszamy pracowników ZUT do składania wniosków w ramach otwartego naboru na wyjazdy szkoleniowe programu Erasmus+ realizowane w okresie po 30 czerwca 2023 (okres wakacyjny i semestr zimowy 2023/2024)..

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów szkoleniowych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+ (zakładka Wyjazdy szkoleniowe) oraz stosowanie aktualnych formularzy zgłoszeniowych. Program Erasmus+ nie finansuje działalności badawczo-rozwojowej

Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2023 r.