Aktualności

Pracownicy ZUT: szkolenie "Internationalisation at Home", Francja, 27.11 - 1.12 21.09.2023 13:09

Institut Mines-Telecom Business School w Evry-Courcournnes, Francja zaprasza na tydzień szkoleniowy “Internationalisation at home” w terminie 27 listopada – 1 grudnia 2023, informacje i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie 1st International Staff Week -‘Internationalisation At Home’ | IMOTION (staffmobility.eu)

Grupa docelowa: osoby włączające się w proces formułowania i wdrażania strategii umiędzynarodowienia uczelni na poziomie centralny lub wydziałowym / jednostki.  

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się na szkolenie w sposób wskazany przez organizatora w terminie do 30 września 2023 oraz poinformowanie o tym fakcie Działu Mobilności Międzynarodowej international@zut.edu.pl 

Osoby przyjęte na szkolenie mogą wnioskować o stypendium szkoleniowe programu Erasmus+ - w tym celu, po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia należy skontaktować się z Działem Mobilności Międzynarodowej