Aktualności

Pracownicy ZUT - trzeci otwarty nabór na wyjazdy szkoleniowe 2019/2020 16.12.2019 13:49

Zapraszamy pracowników ZUT do składania wniosków w ramach trzeciego otwartego naboru na wyjazdy szkoleniowe programu Erasmus+ realizowane w roku 2019/2020.
UWAGA: Nauczyciele akademiccy mogą wnioskować o wyjazd szkoleniowy jedynie wówczas, gdy jego celem będzie podniesienie kompetencji dydaktycznych (preferowany udział w specjalistycznym kursie metodycznym o tematyce enhancing teaching and curricula development skills). 

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów szkoleniowych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji oraz warunkami finansowymi programu Erasmus+ (zakładka Wyjazdy szkoleniowe).

Kompletne wnioski zgłoszeniowe należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej (ul. Pułaskiego 10, pok. 15) w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2020 r.