Aktualności

Studenci i doktoranci: nabór na praktyki zawodowe (trwa do 24 maja) 15.04.2024 15:00

Dział Mobilności Międzynarodowej informuje o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na długoterminowe praktyki zawodowe (studenckie, doktoranckie i absolwenckie) (Program Erasmus+).

Nabór dotyczy wyjazdów rozpoczynających się po 30 czerwca 2024. 

Minimalny okres pobytu na praktyce wynosi 2 miesiące (60 dni). 

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl w zakładce „Wyjazdy stypendialne dla studentów i doktorantów”.

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w terminie do 24 maja 2024.

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego proszone są o kontakt z Działem Mobilności Międzynarodowej international@zut.edu.pl