Aktualności

Studenci: nabór na praktyki długoterminowe SMP (Program Erasmus+) do 31.10.2022 26.09.2022 15:00

Dział Mobilności Międzynarodowej informuje o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na długoterminowe praktyki zawodowe (studenckie i absolwenckie) (Program Erasmus+).

Nabór dotyczy wyjazdów rozpoczynających się po 20 listopada 2022 i zakończonych do 30 września 2023.

Minimalny okres pobytu na praktyce wynosi 2 miesiące (60 dni). 

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl w zakładce „Wyjazdy stypendialne dla studentów i doktorantów”.

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w terminie do 31 października 2022.

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego proszone są o zapisanie się na wewnętrzny egzamin poprzez przesłanie wiadomości na adres international@zut.edu.pl - w wiadomości należy zdeklarować język obcy i poziom egzaminu (min. B1). Egzamin zostanie przeprowadzony w dniu 9 listopada przez Studium Języków Obcych ZUT.