Aktualności

Studenci ZUT - czwarty nabór na praktyki zawodowe 2019/2020 16.12.2019 14:08

Informujemy o uruchomieniu czwartego naboru wniosków na zagraniczne praktyki zawodowe (studenckie i absolwenckie) realizowane w roku akademickim 2019/2020 (Program Erasmus+) - wyjazdy trwające min. 60 dni i zrealizowane w okresie 16 marca 2020  - 15 września 2020.

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są w zakładkach Studenci - Praktyka

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej (ul. Pułaskiego 10, pok. 15) w terminie do 27 lutego 2020.

UWAGA: Warunkiem kwalifikacji jest przedłożenie potwierdzenia przyjęcia na praktykę w terminie do 15 marca 2020.