Aktualności

Studenci ZUT - drugi nabór na praktyki zawodowe w roku 2020/2021 21.04.2020 08:52

Informujemy o uruchomieniu drugiego naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na praktyki zawodowe (studenckie i absolwenckie) realizowane w roku akademickim 2020/2021 (Program Erasmus+).

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Studenci - Praktyka

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać w terminie do 15 czerwca 2020 w Dziale Mobilności Międzynarodowej (elektronicznie na adres international@zut.edu.pl lub za pośrednictwem Kancelarii ZUT, al, Piastów 17 w godz. 8:00 - 10:00.

Z uwagi na COVID-19 wskazany jest elektroniczny obieg dokumentów, tj. przesłanie skanu wniosku wyjazdowego do Dziekanatu i Koordynatora Wydziałowego (średnia ocena) oraz Koordynatora, a następnie do Działu Mobilności Międzynarodowej.

Wnioski bez potwierdzonej średniej ocen nie będą przyjmowane.

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego (zewnętrzny certyfikat językowy lub ocena z centralnego egzaminu językowego B2 kończącego lektorat w ZUT na I stopniu studiów) proszone są o zgłoszenie tego faktu w momencie składania wniosku wyjazdowego.