Aktualności

Studenci ZUT - drugi nabór na studia 2019/2020 (s. letni) 30.09.2019 08:52

Informujemy o uruchomieniu drugiego naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia częściowe realizowane w roku akademickim 2019/2020 (wyjazdy w semestrze letnim).

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są w zakładkach Studenci - Studia 

Nabór dotyczy uczelni, w których nie zostały wyczerpane limity miejsc - osoby zainteresowane daną uczelnią proszone są o skonsultowanie wyboru z właściwym Koordynatorem Wydziałowym przed złożeniem wniosku wyjazdowego. 

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać u Koordynatorów Wydziałowych w terminie do 31 października 2019.

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego (zewnętrzny certyfikat językowy lub ocena z centralnego egzaminu językowego B2 kończącego lektorat w ZUT na I stopniu studiów) proszone są o wpisanie się na listę uczestników egzaminu językowego w Dziale Mobilności Międzynarodowej (poprzez przesłanie zgłoszenia elektroniczne na adres international@zut.edu.pl). Egzamin przeprowadzony zostanie 6 listopada (środa) w SPNJO ZUT, o godzinie poinformujemy w aktualnościach.