Aktualności

STUDENCI ZUT - Erasmus+ / kolejny nabór na wyjazdy na praktyki 11.01.2021 11:13

Dział Mobilności Międzynarodowej informuje o uruchomieniu kolejnego naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na praktyki zawodowe (studenckie i absolwenckie) realizowane w roku akademickim 2020/2021 i 2021/2022 (Program Erasmus+).

Nabór dotyczy wyjazdów rozpoczynających się najwcześniej 1 kwietnia 2021. Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl w zakładce „Wyjazdy stypendialne dla studentów i doktorantów”.

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać w Dziale Mobilności Międzynarodowej w terminie do 26 lutego 2021.

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego (zewnętrzny certyfikat językowy lub ocena z centralnego egzaminu językowego B2 kończącego lektorat w ZUT na I stopniu studiów) proszone są o wpisanie się na listę uczestników egzaminu językowego w Dziale Mobilności Międzynarodowej (poprzez przesłanie zgłoszenia elektroniczne na adres international@zut.edu.pl podając: imię i nazwisko, nr albumu, zdawany język i poziom) w powyższym terminie. Egzamin przeprowadzony zostanie 11 marca (czwartek) w SJO ZUT, zapisani kandydaci zostaną poinformowani o szczegółach

Realizacja wyjazdów uzależniona jest od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.