Aktualności

Studenci ZUT: nabór na wyjazdy na studia częściowe w semestrze letnim 2024/2025 16.04.2024 10:35

Dział Mobilności Międzynarodowej informuje o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia częściowe realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2024/2025 (Program Erasmus+).

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce „Wyjazdy stypendialne dla studentów i doktorantów”.

UWAGA: przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego należy skonsultować wybór uczelni zagranicznej z właściwym Koordynatorem Wydziałowym.

Rejestracja na wyjazdy odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK i potrwa do 24 maja 2024.

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego proszone są o wpisanie się na listę uczestników egzaminu językowego poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym. Egzamin przeprowadzony zostanie w dniu 3 czerwca 2024 w SJO ZUT, zapisani kandydaci zostaną poinformowani o szczegółach.