Aktualności

Studenci ZUT: nabór na wyjazdy na studia s. letni 2023/2024 22.09.2023 11:05

Dział Mobilności Międzynarodowej informuje o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia częściowe realizowane w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 (Program Erasmus+).

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl w zakładce „Wyjazdy stypendialne dla studentów i doktorantów”.

Rejestracja na wyjazdy odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK i potrwa do 31 października 2023.

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego proszone są o zdeklarowanie przystąpienia do wewnętrznego egzaminu językowego. Egzamin zostanie przeprowadzony w pierwszej połowie listopada przez SJO ZUT, zapisani kandydaci zostaną poinformowani o szczegółach.