Aktualności

Studenci ZUT: nabór na wyjazdy na studia w roku 2022/2023 12.01.2022 13:01

Dział Mobilności Międzynarodowej informuje o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia częściowe realizowane w roku akademickim 2022/2023 (Program Erasmus+).

Nabór dotyczy wyjazdów rozpoczynających się w semestrze zimowym lub letnim 2022/2023. Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl w zakładce „Wyjazdy stypendialne dla studentów i doktorantów”.

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego (język wykładowy) należy składać u Koordynatorów Wydziałowych w terminie do 3 marca 2022.

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego (zewnętrzny certyfikat językowy lub ocena z centralnego egzaminu językowego B2 kończącego lektorat w ZUT na I stopniu studiów) proszone są o wpisanie się na listę uczestników egzaminu językowego w Dziale Mobilności Międzynarodowej (poprzez przesłanie zgłoszenia elektroniczne na adres international@zut.edu.pl podając: imię i nazwisko, nr albumu, zdawany język i poziom) w powyższym terminie. Egzamin przeprowadzony zostanie 10 marca 2022 w SJO ZUT, zapisani kandydaci zostaną poinformowani o szczegółach.

Realizacja wyjazdów uzależniona jest od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.