Aktualności

Studenci ZUT: nabór na wyjazdy na studia w roku 2023/2024 (do 28.02.2023) 09.01.2023 10:51

Dział Mobilności Międzynarodowej informuje o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia częściowe realizowane w roku akademickim 2023/2024 (Program Erasmus+).

Nabór dotyczy wyjazdów rozpoczynających się w semestrze zimowym lub letnim 2023/2024. Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl w zakładce „Wyjazdy stypendialne dla studentów i doktorantów”.

Rejestracja na wyjazdy odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK i potrwa do 28 lutego 2023.

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego (zewnętrzny certyfikat językowy lub ocena z centralnego egzaminu językowego B2 kończącego lektorat w ZUT na I stopniu studiów) proszone są o wpisanie się na listę uczestników egzaminu językowego w Dziale Mobilności Międzynarodowej (poprzez przesłanie zgłoszenia elektroniczne na adres international@zut.edu.pl podając: imię i nazwisko, nr albumu, zdawany język i poziom) w powyższym terminie. Egzamin przeprowadzony zostanie 8 marca 2023 w SJO ZUT, zapisani kandydaci zostaną poinformowani o szczegółach.