Aktualności

Studenci ZUT - nabór na zagraniczne studia i praktyki w roku 2020/2021 03.01.2020 11:11

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia częściowe i praktyki zawodowe (studenckie i absolwenckie) realizowane w roku akademickim 2020/2021 (Program Erasmus+).

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są w zakładkach Studenci - Studia oraz Studenci - Praktyka

Kompletne wnioski wyjazdowe zawierające m.in. potwierdzoną średnią ocen oraz informację o stopniu znajomości obowiązującego języka obcego należy składać w terminie do 28 lutego 2020:

Osoby bez potwierdzonej znajomości języka obcego (zewnętrzny certyfikat językowy lub ocena z centralnego egzaminu językowego B2 kończącego lektorat w ZUT na I stopniu studiów) proszone są o wpisanie się na listę uczestników egzaminu językowego w Dziale Mobilności Międzynarodowej (poprzez przesłanie zgłoszenia elektroniczne na adres international@zut.edu.pl) w powyższym terminie. Egzamin przeprowadzony zostanie 6 marca (piątek) w SPNJO ZUT, o godzinie poinformujemy w aktualnościach.