Aktualności

Studenci ZUT: Program Buddy koordynowany przez ESN 19.08.2021 09:07

Program Buddy ułatwia studentom z zagranicy integrację ze społecznością lokalną i akademicką oraz pomaga przejść kulturową adaptację. Opiekunem może zostać każdy student ZUT chcący nawiązać nowe znajomości, posiadający odrobinę wolnego czasu oraz posługujący się językiem obcym. Zadania w ramach opieki realizowane są na zasadzie wolontariatu i w ramach indywidualnych możliwości.

Jeśli chcesz pomóc studentom zagranicznym w aklimatyzacji w Szczecinie i w ZUT zgłoś się do Programu koordynowanego przez Erasmus Student Network Szczecin.

Więcej informacji o Programie Buddy na stronie szczecin.esn.pl/pl/program-buddy